Merknad om Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")

Nettstedet er kun ment for informasjonsformål og skal på ingen måte tolkes som endelige råd, tilbakemeldinger, meninger eller forslag.

Hvis du føler at intellektuelle eiendomsrettigheter er blitt krenket, eller hvis det er sendt inn en overtredelsesmelding mot deg, må du kontakte oss umiddelbart ved å sende oss en e-post for å fjerne intellektuelle eiendomsrettigheter eller hvis det er arkivert en krenkelse. mot deg.

Vær oppmerksom på at noen tjenester eller informasjonskilder tilbys av tredjeparter, og det er ikke mulig for oss å kontrollere ektheten til alle. Ingen deler av dette nettstedet kan overføres eller reproduseres i noen form, overhodet [helt eller delvis], mekanisk, elektronisk eller på annen måte, inkludert fotokopiering og innspilling, eller ved noe system for lagring og henting av informasjon, eller overført av e-post, eller brukes på annen måte som ikke er diskutert her, med mindre forutgående skriftlig tillatelse fra nettstedseieren er mottatt.

Når vi mottar DMCA-varselet, vil vi prøve å undersøke det til full kapasitet. Generelt bør ledetiden på 72 arbeidstimer eller mer i noen tilfeller gis oss, selv om dette i noen tilfeller kan gå utover 15 dager eller mer. Vær oppmerksom på at tekst, bilder, HTML, grafikk og skript er fullstendig copyright og eies av dette nettstedet, med alle rettigheter forbeholdt.